Serviciile teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă sunt unităţi fără personalitate juridică, aflate în subordinea administrativă a caselor teritoriale de pensii, coordonate din punct de vedere ştiinţific şi metodologic de către INEMRCM (H.G. nr. 1229/2005).

Serviciile teritoriale de Expertiză Medicală au în structura lor cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă.

Serviciul de Expertiză Medicală din cadrul Casei Judeţene de Pensii Iaşi este organizat în 4 cabinete medicale, în cadrul cărora îşi defăşoară activitatea medici experţi ai asigurărilor sociale:

Medic expert
Cabinet 1Lungu Carmen
Cabinet 2Loghin Irina
Cabinet 3Frăsinaru Gabriela
Cabinet 4Haras Carmen
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro