Debitori pensii
CASA JUDETEANA DE PENSII IASI
Nr. 14.833/04.08.2006

PROCES VERBAL DE AFISARE


Îcheiat azi 04.08.2006, ora 14.
Î temeiul art. 44, alin. 3 din Codul de Procedura Fiscala, modificat si completat, subsemnatii ROIBU Petronela Alina, avînd functia de inspector în cadrul C.J.P. Iasi, Serviciul Financiar Contabil si GUTANU Petronel, avînd functia de inspector în cadrul C.J.P. Iasi, Serviciul Evidenta Contribuabili, am procedat la afisarea concomitenta, atît la sediul C.J.P. Iasi, cît si pe pagina de internet a C.J.P. Iasi, a urmatoarelor acte administrative fiscale (înstiintari de plata):

Nr. NUME DOCUMENT DEBIT NATURA DEBITULUI
1 FLOREA NICOLETAŢP.11.579/07.06.2006 3.220 pensie urmas
2 TROFIN VALERIA ŢP.11.583/07.06.2006 164 pensie urmas
3 GIURGICA MARIA ŢP.11.588/07.06.2006 195 pensie urmas
4 IONESCU MARIA ŢP.11.589/07.06.2006 10 pensie urmas
5 BORHAN EUGEN PAUL ŢP.11.591/07.06.2006 69 pensie invalidit
6 NASTASA ELENA ŢP.11.594/07.06.2006 407 P.A.S.
7 MOROSANU CONSTANTIN ŢP.11.595/07.06.2006 183 pensie urmas
8 MOSCOVICI ESTERA ŢP.11.593/07.06.2006 2.315 P.A.S.
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro