PRECIZARI REFERITOARE LA COMPENSAREA TICHETELOR DE CALATORIE NEUTILIZATE

Conform prevederilor art.9 din OUG nr.226 din 30.12.2008, privind unele masuri financiar – bugetare:

NU SE ACORDA

Compensarea in bani pentru tichetele de calatorie pe calea ferata neutilizate in anul 2008, prevazuta la art.4 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/2001 privind acordarea unor facilitate familiilor de pensionari , aprobata prin Legea nr.565/2001, cu modificarile ulterioare.

Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro