Atributii

Casa Judeteana de Pensii Iasi este un serviciu public descentralizat in subordinea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale investita cu personalitate juridica care asigura aplicarea unitara a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale.

Astfel principalele atributii ale Casei Judetene de Pensii Iasi conform statutului C.N.PA.S. si a Regulamentului de Organizare si Functionare, prin care institutia noastra vine in sprijinul * pensionarilor, * salariatilor, si nu in ultimul rand * angajatorilor sunt:
 • inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;
 • incheie contracte de asigurari sociale, potrivit legii;
 • asigura colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
 • exercita controlul asupra modului de constituire, virare si incasare a contributiilor de asigurari sociale si dispunem, dupa caz, masurile prevazute de lege;
 • desfasoara activitatea de constatare si recuperare a creantelor bugetare, inclusiv prin executarea silita a acestora, potrivit legii;
 • certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;
 • stabileste cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
 • stabileste si plateste indemnizatii si alte drepturi prevazute de legi speciale, finantate din bugetul de stat, in conditiile legii;
 • emite decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmareste recuperarea acestora, in conditiile legii;
 • prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat;
 • asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia;
 • realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 • distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
 • rezolva contestatii, sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
 • organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate;
 • asigura reprezentarea in fata instantelor de judecata, potrivit legii;
 • intocmeste si inainteaza C.N.PA.S., potrivit legislatiei in vigoare, contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii de pensii.
Comunicare si transparentaUtilizare date cu caracter personal

Venituri salariale nete pe luna aprilie 2010

Accesul liber si neingradit al persoanelor la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre Casa Judeteana de Pensii Iasi si angajatori, pensionari si salariati.

Prin crearea acestui site institutia noastra doreste sa asigure accesul la informatiile de interes public venind in sprijinul pensionarilor, angajatorilor si salariatilor cu diverse informatii utile privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sciale. Accesul la informatiile de interes public este asigurat de catre Casa Judeteana de Pensii Iasi conform prevederilor Legii 544/2001, prin intermediul mai multor cai cum ar fi:

 • Compartimetul de Comunicare;
 • Site-ul Casei Judetene de Pensii Iasi pe care l-ati accesat;
 • Communicate de presa;
 • Afisarea informatiilor utile la sediul institutiei;
 • Publicatii (brosuri, pliante).
Conform prevederilor legale site-ul Casei Judeteane de Pensii Iasi are ca suport cateva principii fundamentale care stau la baza furnizarii de informatii si servicii publice cum ar fi:
 • transparenta in furnizarea de informatii si servicii publice;
 • accesul egal, nediscriminatoriu, la informatii si servicii publice, inclusiv pentru persoanele cu handicap;
 • eficienta utilizarii fondurilor publice;
 • confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului datelor cu caracter personal;
 • garantarea disponibilitatii informatiilor si a serviciilor publice.
Intrucat Casa Judeteana de Pensii Iasi este o institutie publica descentralizata care are ca personal in proportie de aproximativ 82 % functionari publici si desfasoara activitati de interes public s-au luat masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea functiilor publice, prevenirea si combaterea coruptiei conform prevederilor Legii 161/2003
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro