Acte ce reglementeaza activitatea Casei Judeţene de Pensii Iaşi

LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice

HOTĂRÂREA nr. 118 din 6 martie 2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice

NORME din 20 martie 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Pentru alte acte normative ce privesc activitatea Casei Judeţene de Pensii Iaşi puteţi accesa secţiunea acte normative.

Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro