Conducerea CJP Iaşi

Director executiv
Maria Andronache
Program audienţe: JOI: 9.00 - 12.00

Director executiv adjunct

Director executiv adjunct
Alexandra Ema Cioclea
Program audienţe: LUNI: 9.00 - 12.00

Serviciul Comunicare şi relaţii publice - Şef Serviciu
Gabriela Caciuc

Birou Juridic şi executare silita - Şef Birou
Carmen Azoiţei

Serviciul Financiar contabilitate - Şef Serviciu
Manuela Ştirbu Potîngă

Serviciul Evidenţă contribuabili - Şef Serviciu
Sorina Elena Ioniţă

Serviciul Stabiliri prestaţii - Şef Serviciu
Ecaterina Aurora Teodoru

Serviciul plăţi prestaţii - Şef Serviciu
Amalia Crihan

Persoana responsabilă cu primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001 :
Grigorovschi Isabela - e-mail: isabela.grigorovschi@cnpp.ro

Telefon : 0232 21.85.40
Fax : 0232 41.00.92
E-mail: cjp.iasi@cnpp.ro
Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail: cjp.iasi@cnpp.ro