Plati pensii

MODALITATI DE PLATA

Pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizia casei teritoriale de pensii, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

PLATA PENSIEI SE FACE LUNAR.

Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, ori mandatarului desemnat prin procură specială.

Plata pensiilor se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card. Indiferent de modalitate, taloanele de plată se transmit pensionarilor la domiciliu, prin Compania Naţională "Poşta Română".

Beneficiarii drepturilor de pensie care nu au domiciliul în România pot opta pentru transferului în străinătate al acestor drepturi ( numai prin CITIBANK).

ALPHA BANKBANCA COMERCIALA ROMANA
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALEBANCA CARPATICA
BANCA TRANSILVANIACASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI
BANCPOSTINTESA SAN PAOLO
LIBRA BANKOTP BANK
PIRAEUS BANKPROCREDIT BANK
RAIFFEISEN BANKROMANIAN INTERNATIONAL BANK - RIB
UNICREDIT TIRIACVOLKSBANK

Institutiile bancare deschid conturi in baza solicitarii personale a pensionarului, a reprezentantului legal sau dupa caz a mandatarului.

La deschiderea contului pensionarul trebuie sa se prezinte cu decizia de pensie sau cu cuponul de pensie si buletinul de identitate.

Banca va confirma si va inscrie pe cererea adresata CJP, codul IBAN si denumirea unitatii bancare la care este alimentat contul.Cu cererea completata de banca , pensionarii se vor prezenta la registratura CJP Iasi , pentru inregistrarea acesteia.

In luna aprilie 2008 a fost semnata Conventia privind plata prestatiilor in strainatate cu Citibank Romania S.A. Citibank Romania S.A. ofera servicii bancare aferente platii in strainatate a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale pentru pensionarii care nu au domiciliul in Romania.

Casa de Pensii Iasi - Str. Anastasie Panu nr. 17-19, bl. Ghica Voda, sc. 2A-2B, tel. 0232-218.540
e-mail:
cjp.iasi@cnpp.ro
© Casa Judeteana de Pensii IASI | Design & programare: TheSign